Vi säkrar fortsatt service i världsklass

Att du som kund kan fortsätta att använda Glaj som leverantör med korta inställelsetider och med support i världsklass är väldigt viktigt för oss. Vi vill informera om att vi har processer, rutiner och medarbetare på plats för att fortsätta leverera våra tjänster utan avbrott.

Med anledning av Coronavirus (Covid-19) vill vi på Glaj ge lite information om hur vi agerar just nu och framöver. Vi följer självklart folkhälsomyndigheten och andra myndigheters riktlinjer.
Att leverera en kontinuerlig tjänst är vad vi gör och har gjort i snart 60 år. Vi ser mycket allvarligt på situationen som har uppstått och har granskat och uppdaterat våra rutiner. Vi har rutiner och kapacitet för att säkerställa oavbruten leverans av våra tjänster.

Åtgärder fram till idag
Vi har förtydligat allmänna regler för alla anställda om hur man undviker infektion. Reglerna överensstämmer med rekommendationerna från vårdhygien som vi sedan tidigare är väl bekanta med. Tekniker lämnar vid förfrågan från kund ifylld hälsodeklaration innan tillträde till arbetsplatsen.
Alla anställda instrueras att stanna hemma vid misstänkt eller bekräftad infektion.
Vid behov har vi en dialog med våra leverantörer för att säkra deras leveranser eller hitta alternativa försörjningsvägar.

Vid en eskalerad situation
Om situationen eskalerar kommer vi att genomföra dagliga avstämningar för att kunna agera snabbt för att säkra verksamheten och leverans av våra tjänster.
Vi har planerat för flera typer av scenarier. Vid behov är vi redo att vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheten och prioritera våra uppdrag. Om vi skulle tvingas prioritera våra uppdrag på grund av till exempel stort personalbortfall kommer vi prioritera våra ärenden i nedan nämnd ordning. Vi hoppas att ni som kund har förståelse för detta.

  1. Utrustning inom vård, omsorg och laboratorium
  2. Utrustning inom livsmedelshantering
  3. Utrustning inom tvätt och textilvård
  4. Vitvaror och hushållsmaskiner

Vidare information
Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkra fortsatt leverans av våra tjänster, även i en ansträngd situation. Om situationen eskalerar eller snabbt förändras, kommer vi att informera våra kunder så snart som möjligt. Information om detta kommer att publiceras på vår hemsida.

 

Ta hand om er!