Hur vi hanterar den ökade smittspridningen av Covid-19

Vi har hittills kunnat hålla en normal verksamhet i gång trots viss påverkan av Covid-19 hos våra leverantörer.
Tyvärr har Covid-19 smittan tagit ny fart och samhället står den närmaste tiden inför den största utmaningen hittills.

Vad händer nu
Vi ser en kraftig smittspridning med stora personalbortfall som följd pga. sjukdom, vab och karens som kan komma att påverka de leveranser vi dagligen behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden. Detta kan tyvärr medföra att leveranstiderna förlängs och att vi med kort varsel kan tvingas meddela förseningar på grund av att leveranserna till oss uteblir. Vi kan också få svårt att ge exakt svar på leveransdatum för produkter och reservdelar. Då smittspridningen nu ökar så kraftigt ser också en risk att vi kan drabbas av ett större personalbortfall och kan få svårt att uppfylla våra åtaganden.

Vad gör vi
Vi vill poängtera att vi gör allt vi kan för att vår verksamhet och service ska fungera som vanligt, vi undersöker kontinuerligt alternativa leveransmöjligheter från olika leverantörer.
Som situationen är just nu, räknar vi med att den osäkra leveranssituationen kommer att fortsätta under hela 2022.
Våra tekniker som är ute på fältet och besöker våra kunder gör det med alla de försiktighetsåtgärder som finns till hands. De har skyddsmaterial och tydliga instruktioner som de följer när de jobbar. Vi följer självklart de lokala restriktionerna och de rekommendationer som finns hos våra kunder.

Vid en eskalerad situation
Om situationen eskalerar kommer vi att agera skyndsamt för att säkra verksamheten och leverans av våra tjänster. Om vi skulle tvingas prioritera våra uppdrag på grund av till exempel stort personalbortfall kommer vi att prioritera reparation och serviceutbyten av obrukbara produkter hos våra kunder i nedan nämnd ordning. Planerat underhåll och planerade utbyten kommer att sättas på vänt.
Vi hoppas att ni som kund har förståelse för detta!

  1. Vård, omsorg och laboratorium
  2. Livsmedelshantering
  3. Tvätt och textilvård
  4. Vitvaror och hushållsmaskiner

Vidare information
Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkra fortsatt leverans av våra tjänster, även i en ansträngd situation. Om situationen eskalerar eller snabbt förändras, kommer vi att informera så snart som möjligt. Information om detta kommer att publiceras via mejl och på vår hemsida.
Ta hand om varandra, Håll i, Håll ut, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer