Hur Covid pandemin påverkar vår verksamhet

Tyvärr har Covid-19 smittan tagit ny fart både här i Sverige och ute i Europa. Vi har hittills kunnat hålla en normal verksamhet igång, trots viss påverkan av Covid-19 hos våra leverantörer.

 

Vad händer nu
Vi ser nu åter nedstängningar i Europa och övriga delar av världen som kan komma att påverka de leveranser vi dagligen behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden. En del brister som uppstår beror på att konsumentefterfrågan på vitvaror och andra elektronikprodukter rusat i höjden på grund av Covid-19. Till detta så har internet-handeln ökat kraftigt i Europa vilket bland annat lett till en stor brist på chaufförer vilket försenar en del leveranser. Detta kan tyvärr medföra att leveranstiderna förlängs och att vi med kort varsel kan tvingas meddela förseningar på grund av att leveranserna till oss uteblir. Vi kan också få svårt att ge exakt svar på leveransdatum för produkter och reservdelar.

Vad gör vi
Vi vill poängtera att vi gör allt vi kan för att vår verksamhet och service ska fungera som vanligt, vi undersöker kontinuerligt alternativa leveransmöjligheter från olika leverantörer inom Europa. Som situationen är just nu, ser det ut som om den osäkra leveranssituationen kan komma att fortsätta en bit in på 2021.
Våra tekniker som är ute på fältet och besöker våra kunder gör det med alla de försiktighetsåtgärder som finns till hands. De har skyddsmaterial och tydliga instruktioner som de följer när de jobbar. Vi följer självklart de lokala restriktionerna och de rekommendationer som finns hos våra kunder.

Vid en eskalerad situation
Om situationen eskalerar kommer vi att genomföra dagliga avstämningar för att kunna agera snabbt för att säkra verksamheten och leverans av våra tjänster. Vi har planerat för flera typer av scenarier. Vid behov är vi redo att vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheten och prioritera våra uppdrag. Om vi skulle tvingas prioritera våra uppdrag på grund av till exempel stort personalbortfall kommer vi prioritera våra ärenden i nedan nämnd ordning. Vi hoppas att ni som kund har förståelse för detta.

  1. Vård, omsorg och laboratorium
  2. Livsmedelshantering
  3. Tvätt och textilvård
  4. Vitvaror och hushållsmaskiner

Vidare information
Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkra fortsatt leverans av våra tjänster, även i en ansträngd situation. Om situationen eskalerar eller snabbt förändras, kommer vi att informera så snart som möjligt. Information om detta kommer att publiceras på vår hemsida.

Ta han om varandra, Håll i, Håll ut, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Stötta era lokala näringsidkare genom att beställa hemleverans av mat och varor. Handla lokalt!