Installation av energisnåla torkskåp

På Hästhovens förskola har vi nu levererat & installerat åtta av de cirka hundra miljövänliga torkskåpen som kommunen successivt kommer att byta ut. På bilden syns servicetekniker Patrik Larsson från Maskinfirma Glaj AB tillsammans med Kristian Berner från Skövde kommuns fastighetsavdelning.

Skövde gör som många andra svenska kommuner och byter ut de äldre torkskåpen mot nya, energisnåla och miljövänliga. Nu levererar och installerar vi ett hundratal värmepumpsdrivna torkskåp av typen Eco Dryer 2.0 HP hos kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

– Torkskåpen är en nödvändighet för våra verksamheter. Vi har många skåp i skolor, förskolor och äldreboenden och de används väldigt frekvent. Nu har vi valt att byta ut våra äldre skåp mot nya, energisnåla torkskåp eftersom vi kommer att spara ordentligt med pengar på det i längden, säger Ingemar Linusson fastighetschef på Skövde kommun.

Allt fler svenska kommuner väljer att byta ut sina äldre torkskåp på skolor och förskolor mot miljövänliga Eco Dryer 2.0 HP. Orsaken är självklar då de enkelt kan räkna hem investeringen med den energibesparing som de nya torkskåpen medför.

– Vi har sett en tydlig ökning i efterfrågan av den här typen av energisnåla produkter. För ett par år sedan var vi tvungna att motivera en investering med kalkyler över energibesparingen, idag är det istället kunderna som kommer till oss och efterfrågar de här nya energisnåla skåpen. De har insett att det är en investering, både ekonomiskt och miljömässigt, säger David Davidsson affärsutvecklare på Maskinfirma Glaj AB.
Affären med Skövdes kommun är ytterligare ett bevis på att fler ser över sina verksamheter när det kommer till miljöpåverkan och energiåtgång och kommer fram till att det finns pengar att spara.