Tvätt/Textilvård

Vi kan tvätt- och textilvårdsutrustning, både vad som är bäst för just dina behov och hur dina maskiner ska underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Projektering

Glaj AB är ett komplett service-, försäljning-, installationsföretag med Skaraborg som hemmaplan och Västsverige som marknad. Vi har bred kompetens med lång erfarenhet i branschen och är din självklara partner hela vägen. Vi kan bl a erbjuda dig:

Samtals- och utvecklingspartner för rutiner, inköp och energi
Vi hjälper dig vid ombyggnation, nyetablering och service samt planerat underhåll.
Vi har nära kontakter med samarbetspartners för bl a bygg, måleri, el, VVS och ventilation.
Vi är med dig under hela genomförandet av ny- eller ombyggnationen.

Försäljning

Vi är det självklara valet när det gäller inköp av professionell utrustning..
Genom ett noggrant förarbete kan man vinna i så väl tid, effektivitet som ekonomi och trivsel.
Glaj är en oberoende leverantör och kan därför ge opartisk rådgivning.
Installationen av maskinutrustning och eventuella ombyggnadsarbeten kräver kunskap och erfarenhet inom flera yrkesområden. Vi på Glaj har kompetensen och kontaktnätet för att lösa detta. Ingenting sköter sig självt.
Att spara är ett populärt tema i dagens samhälle. Ny utrustning bidrar i väsentlig grad till besparingar, både i minskad förbrukning och minskat underhåll.
När man står inför uppgiften att byta utrustning eller bygga om ska man fundera på anpassning, effektivitet, ekonomi och trivsel. Vi har erfarenheten för hur man lyckas.

Ett driftstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom att teckna ett serviceavtal eliminerar du en stor del av den risken. När anläggningen har tagits i drift är fungerande underhåll och service viktigt för att undvika oplanerade driftstopp.

Service

Vi är det självklara valet när det gäller att driftsäkra och underhålla professionell utrustning.
Räddar dagen är vårt motto. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb, professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig som kund korta driftstopp och god serviceekonomi. Naturligtvis har vi jour för våra avtalskunders säkerhet och bekvämlighet. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service. Självständiga och kunniga servicetekniker samt snabba beslutsvägar ger dig effektivt underhåll på din anläggning. Om något oförutsett inträffar finns vi snabbt på plats. Ett anpassat och proffsigt underhåll ger lägre driftskostnader och längre livslängd. Vi på Glaj vet hur man minimerar el- och vattenkostnader och maximerar livslängd & effektivitet.

Underhållsservice

Ett driftstopp kan orsaka stor ekonomisk skada och när maskinerna står still kan man inte längre leverera som det är tänkt. Genom att teckna ett serviceavtal eliminerar du en stor del av den risken. Fungerande underhåll och service är viktigt för att få ut max av din utrustning. Förlänga livslängen och undvika oplanerade driftstopp.
Ett anpassat och proffsigt underhåll ger lägre driftskostnader och längre livslängd. Vi på Glaj vet hur man minimerar el- och vattenkostnader, maximerar livslängd och får högsta effektivitet ut av din tork- och tvätt.

  • Minskar slitage
  • Ökar driftsäkerheten
  • Kontrollerad funktion och besparing
  • Ökar din leveranssäkerhet

Akutservice

Våra erfarna och välutbildade tekniker finns alltid tillgängliga för att rädda din dag när ett driftstopp är framme. Några av våra styrkor är:

  • Erfarna & certifierade tekniker
  • Vi är lätta att nå
  • Lokala
  • Kunskap

Energikalkyl

Det lönar sig att byta utrustningen till nya energisnåla maskiner. En tvättstuga med äldre maskiner är en kostsam lösning.
Vi besöker dig gärna för att berätta mer om dagens energisnåla maskiner och gör en gratis energikalkyl baserad på din utrustning.

En äldre tvättstuga kostar pengar

Äldre maskiner är en kostsam lösning för textilvård.
Äldre maskiner förbrukar mycket vatten under tvättprogrammet då de saknar viktbalansering och tar in lika mycket vatten oberoende på hur mycket textiler man stoppar in.
Saknar anslutning för intag av varmvatten.
Centrifugerar långsammare och restfuktigheten blir mycket högre. Textilerna innehåller då mycket mer vatten efter avslutat tvättprogram och torkprocessen blir då längre.

Den nya och energismarta tvättstugan

Nya maskiner är den smarta och kostnadseffektiva lösningen.
Förbrukar mycket mindre vatten även vid full maskin. Har smart viktavkänning som möjliggör vattenintag efter hur mycket textiler som stoppats in.
Möjlighet till varmvattenanslutning som förkortar tvättiden och sparar energi.
Hög centrifugering och låg restfuktighet.

Investera i ny utrustning och spar pengar

Nya torktumlare och torkskåp är betydligt mer energisnåla och sparar mycket energi. Det finns idag torktumlare och torkskåp med värmepumpsteknik som ytterligare energi.
Ska man rangordna torkalternativen är torktumlaren billigast, torkskåpet näst billigast och dyrast är torkrummet.

Exempel: En bostadsrättsförening som vi hjälpte hade en tvättstuga med en årlig förbrukning på 64.182 kr (vatten och el). Efter att vi hjälpt till med smarta lösningar och ny utrustning förbrukar deras nya tvättstuga nu 16.384 kr per år (vatten och el). 
Investeringen hade en pay-off på endast 1,5 år.

Behöver du bli
 räddad idag?

Vi jobbar med flera stora varumärken och räddar din dag!

Kontakta oss