Ärendehantering

Vi är stolta över att jobba med ett av marknadens ledande ärendehanteringssystem, Lime Field.

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt hantera administrationen kring samtliga ärenden, både planerat underhåll, akutservice och felavhjälpande åtgärder.

Kostnadseffektivt

Lime Field är ett mobilt ärendehanteringssystem för ärenden och digitala arbetsorder. Lösningen bygger på mobila arbetsorder istället för papper och ger vårt företag fullt stöd för att hantera alla delar i arbetsorderprocessen, både på fältet och på kontoret.

Enkelhet

Ni som avtalskund kan om ni så önskar själva registrera nya och följa pågående serviceärenden via kundportalen. Inget mer väntande i telefonköer.

Snabbhet

Alla arbeten kan i realtid följas via vår kundportal där ni som avtalskund kan se status, åtgärder och dokument som tekniker bifogat. Dessutom skickas e-post/sms när jobb är registrerade, påbörjade och avslutade vilket innebär att ni aldrig behöver undra vad som skett. Alla tekniker jobbar med bärbar PC och Iphone på fältet för omedelbar återrapportering. Tekniker har på detta sätt alltid tillgång till sprängskisser,serviceinformation samt kan göra reservdelsbeställningar direkt i fält.

Tydlighet

Företaget kan ge er detaljerad återkoppling av vem som gjorde vad, när, och vilket material som använts för att lösa en viss uppgift.Vi märker upp er maskinpark med individuella objektnummer för enkel serviceanmälan och för att få detaljerad uppföljning för respektive objekt. På fakturan från oss framgår självklart också dessa uppgifter.

Behöver du bli räddad idag?

Vi jobbar med alla stora varumärken och räddar din dag!