Fakturering

Fakturaadress och fakturahantering

För att förenkla hanteringen av våra leverantörsfakturor använder vi det enklare och miljövänligare alternativ – Billbox.

BillBox är en tjänst för elektronisk leverantörsfakturahantering med central fakturamottagning. Helst ser vi att ni skickar E-faktura eller mejlar in en PDF-faktura till för att spara miljön, men det går också bra att skicka pappersfaktura som då scannas hos Billbox. Adressen är utformad så, att det är endast fakturor som kan sändas dit. Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Skicka pappersfaktura

Maskinfirma Glaj AB
Kund-id PDC1087
FE595
105 69 STOCKHOLM

Mejla faktura

Mejladress: PDC0000@privatgirot.se

Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress Se ovanstående adress

Accepterade bildfilformat är PDF

  • Max 1 faktura per mail
  • Max 2 MB per mail
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Bildfilsnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc)
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

Skicka E-faktura

För att skicka E-faktura, GLN 7365566524630

Övrigt

Vid all övrig korrespondens gäller vår ordinarie postadress, Varnhemsgatan 18F, 541 31 Skövde.

Vid frågor kontakta: niklas.af.kleen@glaj.se eller 0500-77 60 04

Behöver du bli räddad idag?

Vi jobbar med alla stora varumärken och räddar din dag!