Persondatapolicy

Maskinfirma Glaj AB (härefter ”vi, ”oss, eller ”vår”) behandlar personuppgifter i vår roll som leverantör, enligt denna persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy).

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

1. Personliga Upplysningar

1.1      Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal, eller personupplysningar som vi får från andra enligt 1.2. De insamlade personliga upplysningarna inkluderar vanligtvis:

  • Kontaktinformation; förnamn, efternamn, adress, e-mail, telefonnummer och personnummer.
  • Fotodokumentation som är en del av vår kvalitetssäkring.
  • Tillträdesdokumentation såsom huvudnyckel och portkod

1.2       Vi kan få upplysningar om dig från andra som du har bett om hjälp ifrån. Det kan t.ex. vara ett försäkringsbolag, din hyresvärd, arbetsgivare eller annan leverantör.

2. Användning av sina personliga upplysningar

2.1       Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått för leverans av hantverksmässiga och/eller servicemässiga tjänster till dig och ditt hushåll eller arbetsgivare.

2.2       Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.

3. Lagring av dina personliga upplysningar

3.1       Dina personliga upplysningar lagras hos lokalt samt hos en extern leverantör utvald av oss. Företaget heter LimeField (www.lime-technologies.se) och kommer härefter att refereras till som ”Databehandlaren”.

Persondatan registreras i ärendehanteringssystemet och ekonomisystemet som är lösenordskyddat för åtkomst och skyddas med SSL kryptering. Bara behörig personal som genomgått företagets utbildning om personuppgiftshantering har tillgång till programmet.

3.2       Upplysningarna lagras på serverar inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför av dataskyddsförordningen.

  • Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos Databehandlaren.
  • Tillsammans med Databehandlaren ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

4. Delning

4.1      Vi kan dela dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners, t.ex. andra hantverksföretag, din arbetsgivare eller försäkringsbolag, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig.

4.2      Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga institutioner.

5. Radering av personliga upplysningar

5.1      Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt lag.

5.2      Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre.  Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

Dina rättigheter

6.1      Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via vår hemsida glaj.se, email eller telefon.

6.2      Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

6.3      Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail:  datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ansvarig för data

7.1       Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

Maskinfirma Glaj AB
556652-4632
Varnhemsgatan 18F
541 31 Skövde
0500-776000
info@glaj.se
glaj.se

Behöver du bli räddad idag?

Vi jobbar med alla stora varumärken och räddar din dag!