Storkök/Fastfood

Vi har koll på vilken professionell utrustning som behövs för just din rörelses behov. Våra tekniker installerar, underhåller och reparerar alla maskiner för storkök och fastfood.

Projektering

Glaj AB är ett komplett service-, försäljnings- och installationsföretag med Skaraborg som hemmaplan och Västsverige som marknad. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av branschen och är din självklara partner hela vägen.
Vi kan bl a erbjuda dig:
Samtals- och utvecklingspartner för inköp, rutiner, underhåll och energi.
Vi hjälper dig vid nyetablering, ombyggnation och service samt planerat underhåll,
Vi har nära kontakter med samarbetspartners för bl a  bygg, måleri, el, VVS och ventilation.
Vi är med dig under hela genomförandet av ny- eller ombyggnationen.

Försäljning

Vi är det självklara valet när det gäller inköp av professionell utrustning.
Genom ett noggrant förarbete kan man vinna i så väl tid, effektivitet som ekonomi och trivsel.
Glaj är en oberoende leverantör och kan därför ge opartisk rådgivning.
Installationen av maskinutrustning och eventuella ombyggnadsarbeten kräver kunskap och erfarenhet inom flera yrkesområden. Vi på Glaj har kompetensen och kontaktnätet för att lösa detta. Ingenting sköter sig självt.
Att spara är ett populärt tema i dagens samhälle. Ny utrustning bidrar i väsentlig grad till besparingar, både i minskad förbrukning och minskat underhåll.
När man står inför uppgiften att byta utrustning eller bygga om ska man fundera på anpassning, effektivitet, ekonomi och trivsel. Vi har erfarenheten och vet hur man lyckas.

Genom att teckna ett serviceavtal i samband med nyinstallation förebygger du eventuella driftstopp. När anläggningen har tagits i drift är fungerande underhåll och service viktigt för att förlänga livslängden och undvika oplanerade driftstopp.

Service

Vi är det självklara valet när det gäller att driftsäkra och underhålla professionell utrustning.
Räddar dagen är vårt motto. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb, professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig som kund korta driftstopp och god serviceekonomi. Naturligtvis har vi jour för våra avtalskunders säkerhet och bekvämlighet. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service. Självständiga och kunniga servicetekniker samt snabba beslutsvägar ger dig effektivt underhåll på din anläggning. Om något oförutsett inträffar finns vi snabbt på plats. Ett anpassat och proffsigt underhåll ger lägre driftskostnader och längre livslängd. Vi på Glaj vet hur man minimerar el- och vattenkostnader och maximerar livslängd och effektivitet.

Behöver du bli
 räddad idag?

Vi jobbar med flera stora varumärken och räddar din dag!

Kontakta oss