Utbildning hos Miele på nya diskdesinfektorer

Vi började året med kompetensutveckling på Miele´s nya diskdesinfektorer för vård, tandvård och labb som börjar levereras till marknaden nu under januari.

Diskdesinfektorer från Miele är det självklara valet. De nya diskmaskinerna är utvecklade för att möta de dagliga behoven med speciellt höga krav på rengöringsresultat och hygien. Perfekt diskresultat, blixtsnabb och kontinuerlig drift – endast om dessa kriterier uppfylls förtjänar en diskdesinfektor sin plats hos en professionellt kund. Miele uppfyller med de nya professionella diskmaskinerna användarnas förtroende med en typisk kombination av högvärdiga material, perfekt bearbetade detaljer, beprövad och sofistikerad teknik och användarpraktiska innovationer.