Bygg & fastigheter

När du byter utrustning eller bygger om bör du fundera på faktorer som anpassning, effektivitet, ekonomi och trivsel. Vi har kunskaperna och erfarenheten som ger ett lyckat resultat – och en totallösning för fastighetsägare.

Projektering

Glaj AB är ett komplett försäljning-, installationsföretag med huvudsaklig verksamhet i Skaraborg. Vi har bred kompetens med lång erfarenhet i branschen och är din självklara partner hela vägen.

Samtals- och utvecklingspartner för rutiner, inköp och energi. Både ombyggnation, nyetablering och service samt planerat underhåll. Nära kontakter med samarbetspartners för bl.a. bygg, måleri, el, vvs och ventilation. Vi är med dig under hela genomförandet av ny- eller ombyggnationen.

Försäljning

Vi är det självklara valet när det gäller inköp av professionell utrustning..
Genom ett noggrant förarbete kan man vinna i så väl tid, effektivitet som ekonomi och trivsel.

Glaj är en oberoende leverantör och kan därför ge opartisk rådgivning. Installationen av maskinutrustning och eventuella ombyggnadsarbeten kräver kunskap och erfarenhet inom flera yrkesområden. Vi på Glaj har kompetensen och kontaktnätet för att lösa detta. Ingenting sköter sig självt.

Att spara är ett populärt tema i dagens samhälle. Ny utrustning bidrar i väsentlig grad till besparingar, både i minskad förbrukning och minskat underhåll.
När man står inför uppgiften att byta utrustning eller bygga om ska man fundera på anpassning, effektivitet, ekonomi och trivsel. Vi har erfarenheten för hur man lyckas.

Ett driftstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom att teckna ett serviceavtal eliminerar du en stor del av den risken. När anläggningen har tagits i drift är fungerande underhåll och service viktigt för att undvika oplanerade driftstopp.

Service

Vi är det självklara valet när det gäller att driftsäkra och underhålla professionell utrustning. Räddar dagen är vårt motto. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb, professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig som kund korta driftstopp och god serviceekonomi. Naturligtvis har vi jour för våra avtalskunders säkerhet och bekvämlighet.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service. Självständiga och kunniga servicetekniker samt snabba beslutsvägar ger dig effektivt underhåll på din anläggning. Om något oförutsett inträffar finns vi snabbt på plats. Ett anpassat och proffsigt underhåll ger lägre driftskostnader och längre livslängd. Vi på Glaj vet hur man minimerar el- och vattenkostnader och maximerar livslängd & effektivitet.

Läs mer om projektering, försäljning och service här.

Behöver du bli räddad idag?

Vi jobbar med alla stora varumärken och räddar din dag!