Kundportal

Att använda vår kundportal är enkelt och kostnadseffektivt.

 • Alla kunder får ett unikt lösenord och kan logga in på kundportal via vår hemsida
 • Vi har slutat att jobba med pappersordrar vilket kvalitetssäkrar orderflödet
 • Det går att se detaljerad info om samtliga ärenden som utförs
 • Serviceanmälan kan göras direkt i kundportal och den går sedan direkt in i ordersystemet för snabbast möjliga hantering
 • Det är mycket enkelt att följa upp vad som gjorts och när på varje objekt

Kundportalen

Läs mer i detalj här innan du använder Kundportalen första gången.

På Portalens första sida syns det fyra flikar:

 1. Nytt ärende
 2. Sök ärende
 3. Fakturaspecifikation (används inte ännu)
 4. Dashboard
 5. Logga ut.

Nytt ärende

Här registrerar du din serviceanmälan.

 • Under ”Ort / Titel” anges Ort följt av en kortare Felbeskrivning. (ex Skövde Diskmaskin tömmer inte)
 • Under ”Beskrivning” görs en mer detaljerad Beskrivning av felet. (ex Hyresgäst har kollat sil. Har hund, ring innan. Fabrikat och modellnummer är också viktigt)
 • Under ”Objekt” kan de kunder som har gjort en inventering av alla maskiner och fått Objekt-lappar med ett unikt objektnumer för varje maskin klicka och välj rätt maskin.
 • Fältet ”Typ” kan inte ändras Under ”Kund” anges hyresgästens Namn, företag, avdelning eller annan plats där den trasiga maskinen är placerad (ex Bokens äldreboende avd regnbågen)
 • Under ”Gata” anges Gatuadress och ev. lägenhetsnummer, rumsnummer eller id nummer på byggnaden
 • Under ”Anmälare” anger du ditt Namn så att vi vet vem som är beställare av jobbet
 • Under ”Tel anmälare” anger du ditt Telefonnummer så att vi kan nå dig med ev. frågor om serviceärendet
 • Under ”Tel 1 kund” anger du telefonnummer till Kund / arbetsplatsen
 • Under ”Tel 2 kund” kan du ange ett extra telefonnummer t.ex. Mobilnummer till kund / arbetsplatsen
 • Under ”Postnr / ort ” anges postnummer och ort
 • Under ”Huvudnyckel” anges Ja / Nej om vi får gå in med huvudnyckel till hyresgäst eller ev. Portkod.
 • Under ”Avtal” anges Avtalsnummer
 • Under ”Fakturamärkning” anges Fakturareferens eller kostnadsställe för fakturering.
 • Tryck på ”Spara” när anmälan är färdig.

Sök ärende

Här kan du snabbt och enkelt få information om samtliga serviceärenden som utförts.

 • För att göra det enkelt så kan man klicka direkt på rutan ”Sök” längst ner på sidan. Då kommer samtliga ärenden upp.
 • Du kan också fylla i fälten ”Fakturamärkning, Objekt eller Gata” för att begränsa sökningen.
 • Du kan också begränsa sökningen genom att välja vilken status och mellan vilka datum du vill se.
 • Kolumnen ”Åtgärder” visar vad som är gjort, klicka på ”Se åtgärder” för det ärende som avses.
 • Under kolumnen ”Filer” kan man klicka på ”Se filer” samt ”Öppna fil signatur” för att se bifogade filer och påskriven följesedel.

Fakturaspecifikation

Används inte

Dashboard

Här hittar du statistik över utförda ärenden. Genom att klicka rullistan överst kan du sortera på ärenden, arbetsorder, kostnader och genomloppstider.
Du kan sedan fortsätta att sortera nedåt genom att klicka vidare på diagram och staplar.

Logga ut

När du är färdig och vill lämna sidan, klicka på ”Logga ut”

Behöver du bli räddad idag?

Vi jobbar med alla stora varumärken och räddar din dag!